Bádensko-Württembersko hraničí se Švýcarskem a s Francií.  Je zároveň třetí největší spolkovou zemí, jak počtem obyvatel, tak i svou rozlohou. Hlavním městem je zde překrásné historické město Stuttgart.
Bádensko-Württembersko se nachází na území středověkého kmenového vévodství Švábska, ale severní část patřila ke kmenovému vévodství Franky. Je druhou nejoblíbenější částí Německa pro české turisty.

Jedním z oblíbených měst v této oblasti je Baden-Baden.  Tyto lázně znali a milovali již Staří Římané. Dalším oblíbeným cílem turistů je Heidelberg. Toto romantické město se nachází na severozápadě Bádenska-Württemberska. Zde je nejznámější dominantou zámek nad řekou Neckar.

 Na jihozápadě Německa se podél hranice s Francií táhne populární Schwarzwald. V tomto místě se naskýtá pohled na překrásnou krajinu. Je to místo známé především svým léčivým klimatem. Nacházejí se zde úchvatné lesy, řeky, propasti, vodopády, ale také temná vřesoviště. Schwarzwald je porostlý velice hustými a tmavými lesy, které se při pohledu zdálky jeví až v černé barvě. Proto i název pro tuto oblast Černý les.  


Švábská Alba

Pohoří, které zasahuje, až do Švýcarska najdeme přímo na jihu země. K prozkoumání zde můžeme navštívit více jak dva tisíce jeskyní. Celé oblast údolí okolo Dunaje potom láká k lezení po horách a kanoistice. Pokud nám čas dovolí, je určitě nevyhnutelné navštívit místní zámek Hohenzollern, který evokuje pohádkovou atmosféru.

Navštívíme-li městečko Ulm, které se nachází na krajíčku Bádenska-Württemberska, můžeme zde zhlédnout opravdu nejvyšší kostelní věž na světě.

Vydáme-li se na jihovýchod země, můžeme zde navštívit Bodamské jezero, kterému se také trefně říká Švábské moře. Okolo jezera se nachází mnoho turistických a cyklistických stezek, na kterých mohou turisté poznávat oblast jezera i ze břehu. Jako perličku na závěr je doporučeno navštívit květinový ostrov Mainau a kůlové stavby v Unteruhldingenu. Obě tyto kulturní památky jsou zařazeny na seznam UNESCO.