Také máte dojem, že VaÅ¡e letitá a obligátní inzerce v tiÅ¡tÄ›ném papírovém seznamu již pomalu ale jistÄ› vychází z módy? Také jste si vÅ¡imli, že noví zákazníci již téměř nepÅ™icházejí a ti staří si obÄas stěžují, že zapomnÄ›li VaÅ¡e telefonní Äíslo a mÄ›li co dÄ›lat, aby Vás znovu naÅ¡li? PojÄte se s námi dát do toho, abychom jim usnadnili kontakt s Vámi, abychom my a pÅ™edevším Vy dali svÄ›tu vÄ›dÄ›t, že jste stále zde a pÅ™ipraveni!

Zkuste to na internetu

Možná se domníváte, že VaÅ¡e oblast Äinnosti je natolik nohama na zemi, že internet nepotÅ™ebujete? Zkuste to s námi nezávaznÄ› probrat, my Vám dokážeme navrhnout naprosto originální způsob prezentace Vaší firmy a sami uvidíte, jaké zcela nové možnosti se Vám díky tomu otvírají. Tvorba www stránek je to, co dokážeme ve VaÅ¡em podnikání udÄ›lat za Vás, ale bude to pÅ™esnÄ› dle VaÅ¡ich požadavků, budete mít vždy pÅ™ehled, co Váš web nabízí, o Äem informuje. A co my? My se postaráme o to, aby spolehlivÄ› fungoval a aby jej lidé snadno naÅ¡li. Nejde jen o to web spustit, stejnÄ› důležitá je i následná údržba a pravidelné aktualizace. I to za Vás spolehlivÄ› udÄ›láme právÄ› my.