Gramotnost by u dnešních dětí měla být naprostou samozřejmostí a nejinak tomu není ani v případě gramotnosti internetové. Společnost klade velký důraz na to, aby rozvíjení této dovednosti bylo umožněno nejen žákům, ale i jejich učitelům. Samozřejmě je to také otázka financí, ne každá škola si může dovolit nejmodernější počítačové vybavení, i když jsou zde možnosti dotací a různých příspěvků či sponzorských darů, obzvláště pro školská zařízení v menších městech či obcích může být tato investice finančně velice náročná.

tvář ženy a ikony


Statistické průzkumy prováděné v této oblasti ukázaly jasné výsledky, jen třetina studentů či žáků využije při výuce ve škole možnosti internetu, a to pouze jeden den v týdnu. Problémy jsou také u starších vyučujících, týká se to hlavně těch ve věku nad padesát let, ti se vyučování s pomocí internetu brání nejvíce. V domácím prostředí děti internet při učení využívají daleko více, studie hovoří o více než polovině dětí ve věku mezi deseti až patnácti lety.


Naštěstí najdeme spoustu pedagogů a jejich počet neustále roste, kteří do výuky zařazují možnost využít plně internet i když se potýkají se řadou problémů. V první řadě jde o to, že na takový způsob učení nejsou nijak proškoleni, mají tedy absenci tipů a různých vychytávek. Děti mají využívání internetu spojené hlavně se zábavou a hrami než se získáváním potřebných a užitečných znalostí, které by pak mohly plně uplatnit přímo ve škole nebo při samostatných pracích doma. Hlavním problémem je neznalost práce s internetem a získávání a zpracování informací z něj získaných.
binární systém a panorama

Již několik let existuje program, který by měl být nápomocen k tomu, aby nejen učitelé, děti, ale i jejich rodiče byli internetově gramotní. Snad se i v tomto směru blýská na lepší časy a výuka tak pro žáky bude zajímavější a pestřejší a dokáže je více oslovit.